Strona główna Nasze osiągnięcia

 

ROK 1995


 

1/12

 
Tytuł oryginału: Mgr farm. Tadeusz Paweł Tyczyński. [Wspomnienia pośmiertne].
Autorzy: A[ndrzej] Stempel, H. Szkudlik.
Źródło: - Farm. Pol. 1995 T. 51 nr 17 s. 773-774
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL

 

2/12

 
Tytuł oryginału: Historia Łódzkich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa".
Autorzy: Jan Hołyński, Jarosław Hołyński, Krzysztof T. Borkowski.
Źródło: - Farm. Pol. 1995 T. 51 nr 4 s. 627-635, tab., bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

3/12

 
Tytuł oryginału: Prof. dr Stanisław Kiełbasiński (1882-1955) : życie i działalność.
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1995 T. 51 nr 4 s. 162-164
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL

 

4/12

 
Tytuł oryginału: Dr farm. Stanisława Trawkowska (1887-1982).
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Łódz. Wiad. Aptek. 1995 nr 1 s. 7-10, bibliogr. 6 poz.
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL

 

5/12

 
Tytuł oryginału: Spółdzielczość farmaceutyczna w Łodzi i regionie na tle innych przedsiębiorstw tego typu w kraju po 1945 r.
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Łódz. Wiad. Aptek. 1995 nr 2 s. 12-16
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

6/12

 
Tytuł oryginału: Akademickie Koło PCK przy AM w Łodzi: 30-lecie istnienia (1964-1994).
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Prz. Czerwonokrzyski 1995 nr 3 s. 22-24
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

7/12

 
Tytuł oryginału: Nauczanie medycyny katastrof w akademiach medycznych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Jan Hołyński, Andrzej Stempel.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1995 nr 12 (383) s. 7-10, il., tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

8/12

 
Tytuł oryginału: Pomoc medyczna w zagrożeniach środkami chemicznymi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Józef Lembke, Maciej Nowakowski.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1995 Nr 7 (378) s. 10-12, tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

9/12

 
Tytuł oryginału: Próba oceny opieki nad dziećmi i kobietami ciężarnymi w wypadku katastrofy: chrońmy dzieci!
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski.
Źródło: - Ratow. Pol. 1995 nr 4 s. 32-34, fot., bibliogr. 15 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

10/12

 
Tytuł oryginału: Spółdzielczość chemiczno-farmaceutyczna w Łodzi na tle kraju po roku 1945.
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: Łódź: AM 1995 417 s. fot., tab., bibliogr. 72 poz.
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: PL

 

11/12

 
Tytuł oryginału: Chory psychicznie i jego otoczenie.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Józef Bukowski.
Źródło: W: Konferencja Naukowa pt. Koncepcje choroby a podmiotowość chorego w dziejach medycyny Wrocław 21-22 września 1995 : streszczenia referatów. Wrocław 1995 s. 23
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

12/12

 
Tytuł oryginału: Od etyki do bioetyki i prawa medycznego.
Autorzy: Józef Kocur, Józef Bukowski, Wiesława Trendak.
Źródło: W: V Europejskie Sympozjum Somatoterapii Kraków 25-27 października 1995 : streszczenia prac. Kraków 1995 s. 4
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL