Strona główna Nasze osišgnięcia

ROK 1996
 

1/18

 
Tytuł oryginału: 75-lecie urodzin dr.n.farm. Wacława Jaroniewskiego
Autorzy: Jan Hołyński.
ródło: - Arch. Hist. Filoz. Med. 1996 T. 59 nr 3 s. 373-375, portr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

2/18

 
Tytuł oryginału: Mjr mgr farm. Ryszard Wiesław Szpak. Wspomnienie poœmiertne
Autorzy: J[an] Hołyński, A[ndrzej] Stempel.
ródło: - Farm. Pol. 1996 T. 52 nr 15 s. 735
Charakt. formalna: PSS
Język publikacji: PL

 

3/18

 
Tytuł oryginału: Problemy opieki medycznej nad dziećmi i kobietami ciężarnymi w katastrofach
Autorzy: Roman Nowakowski.
ródło: - Kwart. Ortop. 1996 nr 2 s. 1-5, bibliogr. 16 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

4/18

 
Tytuł oryginału: Problemy sanitarno-higieniczne i epidemiologiczne w katastrofach
Autorzy: Roman Nowakowski, Józef Lembke, Tadeusz Mosiniak, Andrzej Buczyński.
ródło: - Kwart. Ortop. 1996 nr 2 s. 6-10, tab., bibliogr. 5 poz.
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

 

5/18

 
Tytuł oryginału: Zagrożenie dzieci i kobiet ciężarnych w katastrofach
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski.
ródło: - Lek. Wojsk. 1996 R. 72 nr 9-10 s. 566-569, bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

6/18

 
Tytuł oryginału: Nauczanie medycyny katastrof - próba analizy
Autorzy: Roman Nowakowski, Jan Hołyński, Andrzej Stempel.
ródło: - Prz. Obr. Cyw. 1996 nr 11/12 s. 2-5, tab.
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

 

7/18

 
Tytuł oryginału: Apel o międzynarodowe potępienie oœlepiajšcej broni laserowej
Autorzy: Roman Nowakowski, Józef Lembke.
ródło: - Prz. Obr. Cyw. 1996 nr 3 s. 4
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

8/18

 
Tytuł oryginału: Organizacja zabezpieczenia medycznego poszkodowanych w katastrofie kolejowej
Autorzy: Roman Nowakowski, Władysław Bobowski, Jarosław Zieliński.
ródło: - Prz. Obr. Cyw. 1996 nr 3 s. 21-22, ryc.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

9/18

 
Tytuł oryginału: Zasady postępowania segregacyjno-ewakuacyjnego w katastrofach z uwzględnieniem grup ryzyka
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Litowczenko.
ródło: - Prz. Obr. Cyw. 1996 nr 3 s. 4-5
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

10/18

 
Tytuł oryginału: Próba klasyfikacji działań służby zdrowia w rejonie katastrofy
Autorzy: Roman Nowakowski, Andrzej Stempel.
ródło: - Prz. Obr. Cyw. 1996 nr 8 s. 8-10, tab.
Charakt. formalna:PA
Język publikacji: PL

 

11/18

 
Tytuł oryginału: Dzieci i kobiety ciężarne jako grupy dużego ryzyka w katastrofach, awariach i klęskach żywiołowych
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Anna Litowczenko.
ródło: - Prz. Pediatr. 1996 nr 4 s. 505-510, bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

 

12/18

 
Tytuł oryginału: Komputer w szpitalu
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Litowczenko.
ródło: - Ratow. Pol. 1996 nr 1 s. 18-19, portr., bibliogr. 4 poz.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

13/18

 
Tytuł oryginału: Organizacja pomocy medycznej
Autorzy: Roman Nowakowski, Józef Lembke, Maciej Nowakowski.
ródło: - Ratow. Pol. 1996 nr 2 s. 4-10, portr., tab., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

 

14/18

 
Tytuł oryginału: Pozorowana katastrofa komunikacyjna
Autorzy: R[oman] Nowakowski, K[azimierz] Schreiber, W[iesława] Trendak, W[aldemar] Główczyński.
ródło: - Ratow. Pol. 1996 nr 4 s. 10-11, portr., ryc.
Charakt. formalna: PSZ

 

15/18

 
Tytuł oryginału: Od etyki do bioetyki i prawa medycznego
Autorzy: Józef Bukowski, Józef Kocur, Wiesława Trendak.
ródło: - Sztuka Leczenia 1996 T. 2 nr 1 s. 33-41, Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

16/18

 
Tytuł oryginału: Organizacja postępowania medycznego w przypadku katastrofy i masowych strat sanitarnych
Autorzy: Roman Nowakowski, Józef Lembke, Andrzej Buczyński.
ródło: - Zesz. Nauk. AON. 1996 nr 3 s. 165-181, ryc., tab., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

 

17/18

 
Tytuł oryginału: Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "ESPEFA" w Krakowie w latach 1946-1995
Autorzy: Jan Fijałek, Jan Hołyński, Wacław Jaroniewski, Ryszard Księżyk.
ródło: Kraków: ESPEFA, 1996 (Kraków: Trans-Krak) 90 s., ryc., tab., wykr., bibliogr. 32 poz. ; 23 cm ISBN 83-904994-5-7
Charakt. formalna:PSZ
Język publikacji: PL

 

18/18

 
Tytuł oryginału: Funkcje psychiczne a poznawczy rozwój człowieka
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
ródło: W: VI Europejskie Sympozjum Somatoterapii Kraków 23-26 paŸdziernika 1996 r: streszczenia. Kraków 1996 s. 26
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL