Strona główna Nasze osiągnięcia

ROK  1997

 

1/26

 
Tytuł oryginału: Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża Okręgu Łódzkiego w zakresie rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 1936-1950.
Autorzy: Zygmunt Krawczyński, Jan Hołyński, Jarosław Hołyński.
Źródło: - Dar Krwi 1997 nr 12 s. 22-27, il., bibliogr. 23 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

2/26

 
Tytuł oryginału: Mgr farm. Maria Salomea Felicja Slawiczek-Pieślak. Wspomnienie pośmiertne.
Autorzy: Stanisław Jurasz, Andrzej Stempel.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 1 s. 45, portr.
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

3/26

 
Tytuł oryginału: 75 lat dr. farm. Józefa Jana Lembke.
Autorzy: Andrzej Stempel.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 13 s. 613-614, portr.
Charakt. formalna:PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

4/26

 
Tytuł oryginału: Pięćdziesięciolecie przedsiębiorstwa "Argon" - Zakłady Chemiczne w Łodzi.
Autorzy: Jan Hołyński, Eugeniusz Kulczycki.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 2 s. 69-71, bibiogr. 13 poz.
Charakt. formalna:PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

5/26

 
Tytuł oryginału: Mistycyzm i symbolika liczb w renesansowej alchemii i medycynie.
Autorzy: Józef Dobrowolski, Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 24 s. 1127-1130, bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

6/26

 
Tytuł oryginału: Łódzkie Spółdzielnie Chemiczno-Farmaceutyczne po 1945 roku. Część I.
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 6 s. 268-273, tab., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

7/26

 
Tytuł oryginału: Łódzkie Spółdzielnie Chemiczno-Farmaceutyczne po 1945 roku. Część II.
Autorzy: Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1997 T. 53 nr 8 s. 354-357, tab., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

8/26

 
Tytuł oryginału: Ad multos annos.
Autorzy: Jan Hołyński, Andrzej Stempel.
Źródło: - Głos Weterana 1997 nr 11 s. 5, portr.
Charakt. formalna:PA
Język publikacji: PL

 

9/26

 
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie medyczne masowych strat sanitarnych powstałych w wyniku katastrof komunikacyjnych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Andrzej Buczyński, Józef Lembke, Tadeusz Mosiniak.
Źródło: - Kwart. Ortop. 1997 nr 2 s. 10-14, tab., bibliogr. 11 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

10/26

 
Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne - problem współczesnych oddziałów zabiegowych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Litowczenko.
Źródło: - Kwart. Ortop. 1997 nr 3 s. 12-17, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

11/26

 
Tytuł oryginału: Zaburzenia reaktywne w medycynie katastrof jako potencjalne zgrożenie porządku prawnego.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Józef Bukowski.
Źródło: - Post. Psychiat. Neurol. 1997 T. 6 supl. 1 s. 31-33, bibliogr. 5 poz., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

12/26

 
Tytuł oryginału: I Konferencja Naukowa w łódzkim Zakładzie Medycyny Katastrof.
Autorzy: Roman Nowakowski, Andrzej Stempel.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1997 nr 10 s. 14, il.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

13/26

 
Tytuł oryginału: Postępowanie w ostrych zaburzeniach psychicznych w następstwie katastrof i klęsk żywiołowych.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Roman Nowakowski.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1997 nr 10 s. 1-4, bibliogr. 1 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

14/26

 
Tytuł oryginału: Skutki katastrof, awarii i klęsk żywiołowych u grup najbardziej narażonych.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Maciej Nowakowski, Roman Nowakowski.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1997 nr 10 s. 5-8
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

15/26

 
Tytuł oryginału: Medycyna katastrof na codzień - refleksje z pobytu w Utrechcie.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Roman Nowakowski.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1997 nr 11 s. 12
Charakt. formalna: PB
Język publikacji: PL

 

16/26

 
Tytuł oryginału: Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i rozwój człowieka.
Autorzy: Roman Nowakowski, Jarosław Zieliński.
Źródło: - Ratow. Pol. 1997 nr 2 s. 20-22, tab., bibliogr. 8 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

17/26

 
Tytuł oryginału: Zagadnienia epidemiologiczne ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych w nauczaniu medycyny katastrof w AM w Łodzi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Litowczenko.
Źródło: - Ratow. Pol. 1997 nr 3 s. 29-30, tab., bibliogr. 7 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

18/26

 
Tytuł oryginału: Medycyna katastrof czyli w konfrontacji z żywiołem. "Żyjmy Dłużej" rozmawia z płk dr n. med. Romanem Nowakowskim, kierownikiem Zakładu Medycyny Katastrof AM w Łodzi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Edward Kolbus.
Źródło: - Ratow. Pol. 1997 nr 4 s. 50-54, il.
Charakt. formalna: PW
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

19/26

 
Tytuł oryginału: Medycyna katastrof czyli w konfrontacji z żywiołem.
Autorzy: Roman Nowakowski, Edward Kolbus.
Źródło: - Żyj. Dłuż. 1997 nr 10 s. 5-6, il.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

20/26

 
Tytuł oryginału: Organizacja zabezpieczenia medycznego katastrof i stanów nagłych.
Redaktorzy: Pod. red Romana Nowakowskiego i Ryszarda J. Klonowskiego.
Źródło: Łódź: AM, 1997 (Łódź : Dz WiP AM) 277 s., ryc., tab., wykr., bibliogr. 117 poz. ; 29 cm
Uwagi: Zakład Medycyny Katastrof Instytut Chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi
Charakt. formalna: PE
Język publikacji: PL

 

21/26

 
Tytuł oryginału: Psychologia w programie nauczania medycyny katastrof.
Autorzy: Wiesława Trendak, Roman Nowakowski.
Źródło: W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie. Materiały z XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Balintonowskiego Kołobrzeg 15-17 maja 1997 / red. nauk. Jan Łazowski, Grażyna Dolińska-Zygmunt. Wrocław 1998 s. 463-465, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

22/26

 
Tytuł oryginału: Z doświadczeń nauczania medycyny katastrof z łódzkiej Akademii Medycznej w latach 1992-1997.
Autorzy: Roman Nowakowski, Jan Hołyński, Andrzej Stempel.
Źródło: W: Pomoc doraźna i ratownictwo w edukacji publicznej oraz specjalistyczno-zawodowej : materiały przedstawione podczas Sesji Naukowej II Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa Medycznego w Inowrocławiu Inowrocław, 24-25 czerwca 1997 r. / pod red. Jerzego Koniecznego i Michała Gacy. Inowrocław 1997 s. 74-84, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

23/26

 
Tytuł oryginału: Zagrożenia ekologiczne a wskaźniki samobójstw w Polsce.
Autorzy: Józef Kocur, Józef Bukowski, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Psychiatria ekologiczna. Katowice 1997 s. 244-249, tab., bibliogr. 10 poz.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

24/26

 
Tytuł oryginału: Ewolucja poglądów na choroby psychiczne - aspekty medyczne i społeczne.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: W: VII Europejskie Sympozjum Somatoterapii Kraków, 22-24 październik 1997. Kraków 1997 s. 24-25
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

25/26

 
Tytuł oryginału: Od rezerwy do rezerwy.
Autorzy: Władysław Bobowski.
Źródło: W: Warszawski Okręg Wojskowy : historia i współczesność. Warszawa 1997 s. 208-211
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

26/26

 
Tytuł oryginału: Psychologia w nauczaniu medycyny katastrof.
Autorzy: W[iesława] Trendak, R[oman] Nowakowski.
Źródło: W: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej "Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie" i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie 15-17 maja 1997 : streszczenia referatów. Wrocław 1997 s. 83
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL