Strona główna Nasze osiągnięcia

 

ROK  1998
 


 

1/33

 
Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na organizację zabezpieczenia medycznego katastrof na podstawie badań własnych przeprowadzonych w latach 1977-1998.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 1998 R. 1 nr 3 s. 48-58 tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

2/33

 
Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty katastrof naturalnych i spowodowanych ręką człowieka.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Samborska-Sablik, Maciej Nowakowski.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 1998 R. 1 nr 3 s. 59-63, wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

3/33

 
Tytuł oryginału: Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa w Łodzi (1950-1997).
Autorzy: Zygmunt Krawczyński, Jan Hołyński, Jarosław Hołyński.
Źródło: - Dar Krwi 1998 nr 18 s. 1-13, fot., tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

4/33

 
Tytuł oryginału: 80-lecie Fabryki Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. Cz.1. Fabryka mydeł toaletowych i wyrobów kosmetycznych.
Autorzy: Jan Hołyński, Jarosław Hołyński, Andrzej Fijałek.
Źródło: - Farm. Pol. 1998 T. 54 nr 10 s. 469-471, fot.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

5/33

 
Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze w następstwie katastrof i stanów nagłych.
Autorzy: Jarosław Hołyński, Jan Hołyński, Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Zygmunt Krawczyński, Elżbieta Wiszniewska-Gauer.
Źródło: - Farm. Pol. 1998 T. 54 nr 11 s. 493-498, tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

6/33

 
Tytuł oryginału: 80-lecie Fabryki Kosmetyków Pollena-Ewa S.A. Cz 2 Okres powojenny.
Autorzy: Jan Hołyński, Wacław Jaroniewski, Andrzej Fijałek, Jarosław Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1998 T. 54 nr 12 s. 565-567, tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

7/33

 
Tytuł oryginału: 80-lecie Fabryki Kosmetków Pollena-Ewa S.A. Cz 3. Spółka Akcyjna w latach 1990-1997.
Autorzy: Jan Hołyński, Wacław Jaroniewski, Andrzej Fijałek, Jarosław Hołyński, Katarzyna Pankratz.
Źródło: - Farm. Pol. 1998 T. 54 nr 19 s. 901-909, tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

8/33

 
Tytuł oryginału: Pożegnania.
Autorzy: Daniela Grodzicka, Katarzyna Hanisz, Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 1998 T. 54 nr 21 s. 1006-1107, portr.
Uwagi: Wspomnienie o dr. farm. Wacławie Jaroniewskim
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

9/33

 
Tytuł oryginału: Poziom androgenów, białka wiążącego hormony płciowe i kortyzolu u kobiet w okresie rozrodczym z chorobą wieńcową.
Autorzy: Z[bigniew] Sablik, H[alina] Bolińska, M[agdalena] Wierzbicka, P[iotr] Lenczewski, A[nna] Samborska-Sablik, K[rzysztof] Kula.
Źródło: - Kard. Pol. 1998 T. 49 supl. 1 s. I-13, tab.
Uwagi: II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 4-6 września, 1998 Katowice
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.140

 

10/33

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 1 s. 51
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

11/33

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - [zespół żyły głównej].
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 1 s. 50, 59
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

12/33

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 2 s. 9
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

13/33

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 3 s. 42
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

14/33

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - [niewydolność krążenia].
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 3 s. 41, 43, bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

15/33

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - [nitraty, a jaskra].
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 4/5 s. 55-75, bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

16/33

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - h[ipercholesterolemia].
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 3 nr 6 s. 25, 65
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

17/33

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 1998 R. 4 nr 4/5 s. 49
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

18/33

 
Tytuł oryginału: Postępowanie w ostrych zaburzeniach psychicznych w następstwie katastrof i klęsk ekologicznych.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Roman Nowakowski.
Źródło: - Lek. Wojs. 1998 supl. nr 1 s. 39-42
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 1.000

 

19/33

 
Tytuł oryginału: Psychopatologiczne następstwa urazów psychicznych i somatycznych u dzieci maltretowanych: opis dwóch wypadków.
Autorzy: Wiesława Trendak, Roman Nowakowski.
Źródło: - Post. Psychiat. Neurol. 1998 T. 7 supl. 2 s. 109-111, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

20/33

 
Tytuł oryginału: Gunn S. W. A.: Multilingual dictionary of disaster medicine and international relief. Dordrecht 1990
Autorzy: Józef Lembke, Andrzej Stempel.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 1998 nr 10 s. 28
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

21/33

 
Tytuł oryginału: Stan psychiczny i rozwój psychoruchowy dzieci maltretowanych.
Autorzy: Wiesława Trendak, Józef Kocur, Roman Nowakowski.
Źródło: - Prz. Pediatr. 1998 Vol. 28 nr 2 s. 129-132, bibliogr., Streszcz., sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 3.000

 

22/33

 
Tytuł oryginału: Rodzaje zagrożeń na terenie Polski pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego.
Autorzy: Roman Nowakowski.
Źródło: - Ratow. Pol. 1998 nr 2 s. 25-28, portr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

23/33

 
Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na organizację zabezpieczenia medycznego katastrof, awarii i klęsk żywiołowych.
Autorzy: Roman Nowakowski.
Źródło: - Ratow. Pol. 1998 nr 3 s. 40-42, portr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

24/33

 
Tytuł oryginału: Kształcenie i doskonalenie kadr niosących pomoc medyczną w katastrofach.
Autorzy: Roman Nowakowski, Ryszard J. Klonowski.
Źródło: - Ratow. Pol. 1998 nr 4 s. 39-43, portr. tab., wykr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

25/33

 
Tytuł oryginału: Zagrożenie suicydalne w uzależnieniach.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: - Sztuka Leczenia 1998 T. 4 nr 3 s. 49-51, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

26/33

 
Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr. farm. Wacławie Jaroniewskim.
Autorzy: Daniela Grodzicka, Katarzyna Hanisz, Jan Hołyński.
Źródło: - Wiad. Zielar. 1998 nr 11 s. 16, portr.
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

27/33

 
Tytuł oryginału: 40 lat Honorowego Krwiodawstwa Łodzi i okręgu łódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża 1958-1998.
Autorzy: Zygmunt Krawczyński, Jan Hołyński.
Źródło: Łódź : Nakł. Akademickiego Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Medycznej w Łodzi, 1998 65 s. : fot., tab., bibliogr. ; 28 cm
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: PL

 

28/33

 
Tytuł oryginału: Suicide risk in dependences.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło:
W: 8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education Kraków, Poland 19-25 October 1998 Man - Medicine - Culture - West - East : programme. Kraków 1998 s. 38-39
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: EN

 

29/33

 
Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty katastrof, awarii i klęsk żywiołowych u grup najbardziej narażonych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Medycyna u progu XXI wieku : humanitarne aspekty medycyny / pod red. Kazimierza Imielińskiego. Warszawa 1998 s. 195-202 wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

30/33

 
Tytuł oryginału: Farmaceutyczna wytwórczość spółdzielcza w Łodzi i województwie łódzkim w latach 1945-1997.
Autorzy: Jan Hołyński, Wacław Jaroniewski.
Źródło: W: Opieka zdrowotna w Łodzi od roku 1945 : studium organizacyjno-historyczne / pod red. Jana Fijałka i Jerzego Supadego. Szkice - zbiór 3. Łódź 1998 s. 364-385, tab.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

31/33

 
Tytuł oryginału: Przemysł farmaceutyczny w Łodzi i województwie łódzkim w latach 1945-1997.
Autorzy: Jan Hołyński, Wacław Jaroniewski, Jarosław Hołyński.
Źródło: W: Opieka zdrowotna w Łodzi od roku 1945 : studium organizacyjno-historyczne / pod red. Jana Fijałka i Jerzego Supadego. Szkice - zbiór 3. Łódź 1998 s. 337-363, portr., tab.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

32/33

 
Tytuł oryginału: Stan psychiczny i rozwój psychoruchowy dzieci maltretowanych.
Autorzy: Wiesława Trendak, Roman Nowakowski, Józef Kocur, Józef Bukowski.
Źródło: W: Przemoc w rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka / pod redakcją Jana M. Stanika, Zdzisława Majchrzaka. Katowice 1998 s. 96-101 bibliogr.
Uwagi: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, XX-lecie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 1976-1996 21-23 XI 1996 Katowice
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

33/33

 
Tytuł oryginału: Samobójstwa w regionach zagrożonych ekologicznie.
Autorzy: Józef Kocur, Józef Bukowski, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Samobójstwo. Warszawa 1998 s. 78-86, tab., bibliogr.
Uwagi: Materiały z I Konferencji Suicydologicznej w Łodzi w 1995
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL