Strona główna Nasze osiągnięcia

 

ROK  2000
  

1/56

 
Tytuł oryginału: Organizacja zabezpieczenia medycznego wypadków drogowych. Stan aktualny i propozycje zmian.
Autorzy: Roman Nowakowski, Ryszard Klonowski.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2000 T. 3 nr 1 s. 41-47, wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

2/56

 
Tytuł oryginału: Ludzie w podeszłym wieku w obliczu katastrofy.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2000 T. 3 nr 4 s. 35-37, wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

3/56

 
Tytuł oryginału: Opieka okołoporodowa na terenie zagrożonym katastrofą ekologiczną na przykładzie Łodzi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Jerzy Wojdyn, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2000 T. 3 nr 4 s. 39-42, wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

4/56

 
Tytuł oryginału: Podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa analgezja sterowana przez pacjenta (PCSA/PCEA) z użyciem fentanylu.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Anna Pruszyńska-Bednarek, Roman Sadowski.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 s. 56
Uwagi: Międzynarodowy Kongres Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej 10-13 maj 2000, Kraków, Polska
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

5/56

 
Tytuł oryginału: Rola siarczanu magnezu w leczeniu bólu pooperacyjnego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Anna Pruszyńska-Bednarek, Andrzej Markiewicz.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 s. 54
Uwagi: Międzynarodowy Kongres Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej 10-13 maj 2000, Kraków, Polska
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

6/56

 
Tytuł oryginału: Sekwencyjne znieczulenie podpajęczynówkowe i podpajęczynówkowo-zewnetrzoponowe do operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Andrzej Markiewicz, Anna Pruszyńska-Bednarek.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 s. 48-49
Uwagi: Międzynarodowy Kongres Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej 10-13 maj 2000, Kraków, Polska
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

7/56

 
Tytuł oryginału: Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25% lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej.
Autorzy: Krzysztof Ulbrich, Andrzej Markiewicz, Anna Pruszyńska-Bednarek, Dariusz Piotrowski, Roman Sadowski.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 s. 51-52
Uwagi: Międzynarodowy Kongres Anestezjologia i Intensywna Terapia w Medycynie Okołooperacyjnej 10-13 maj 2000, Kraków, Polska
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

8/56

 
Tytuł oryginału: Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe (CSA) z użyciem mikrocewników - doświadczenia własne.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Wojciech Gaszyński, Anna Pruszyńska-Bednarek.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 nr 2 s. 73-78, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

9/56

 
Tytuł oryginału: Znieczulenie podpajęczynówkowe roztworem ciężkiej 0,5% bupiwakainy z dodatkiem fentanylu do przezcewkowj elektroresekcji guzów pęcherza moczowego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Wojciech Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2000 T. 32 nr 4 s. 247-250, tab., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

10/56

 
Tytuł oryginału: A national survey of the Polish population's cardiopulmonary resuscitation knowledge.
Autorzy: Adam Rasmus, Michał Czekajlo.
Źródło: - Eur. J. Emergency Med. 2000 Vol. 7 s. 39-43, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: EN

 

11/56

 
Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne determinujące podjęcie interwencji w sytuacji nagłego wypadku.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus.
Źródło: - Farm. Pol. 2000 T. 56 nr 23 s. 1100-1103, tab., wykr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

12/56

 
Tytuł oryginału: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziale Farmaceutycznym i Oddziale Medycyny Laboratoryjnej w Łódzkiej Akademii Medycznej w latach 1992-2000.
Autorzy: Jan Hołyński, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Źródło: - Farm. Pol. 2000 T. 56 nr 23 s. 1092-1095, bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

13/56

 
Tytuł oryginału: Zasady żywienia w chorobie oparzeniowej.
Autorzy: Antoni Szymański, Jan Hołyński.
Źródło: - Farm. Pol. 2000 T. 56 nr 23 s. 1112-1115, bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

14/56

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 1 s. 25, 73
Uwagi: restenoza po PTCA
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

15/56

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 11 s. 30
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

16/56

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 11 s. 36, 76
Uwagi: działania uboczne werapamilu
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

17/56

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 12 s. 43
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

18/56

 
Tytuł oryginału: Sprawdź się - odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 2 s. 36, 59
Uwagi: wypadanie płatka zastawki dwudzielnej
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

19/56

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 3 s. 34
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

20/56

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 5 s. 32
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

21/56

 
Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2000 nr 7-8 s. 91
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

 

22/56

 
Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne determinujące podjęcie interwencji w sytuacji nagłego wypadku.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2000 T. 3 nr 3 s. 143-146, tab., wykr., bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000

 

23/56

 
Tytuł oryginału: Konieczność oznaczania stężenia alkoholu u poszkodowanych, którym udzielana jest pomoc w trybie doraźnym.
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Rasmus, Mariusz Bałkota, Marcin Chrzanowski, Jakub Garbacki.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2000 T. 3 nr 4 s. 347-357, ryc., bibliogr, Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

24/56

 
Tytuł oryginału: Total intravenous anasthesia with methohexitone or propofol knee arthroscopy in day-case surgery.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Wojciech Gaszyński, Krzysztof Ulbrich, Zbigniew Kaszyński.
Źródło: - Med. Sci. Monit. 2000 Vol. 6 nr 1 s. 88-92, tab.,bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: EN
Ranking KBN: 5.000

 

25/56

 
Tytuł oryginału: Etiopatogeneza i współczesne metody postępowania w stanach przebiegających z suchością skóry.
Autorzy: Ewa Trznadel-Budźko, Aleksandra Kaszuba, Krzysztof Tosiak.
Źródło: - Nowa Klin. 2000 Vol. 7 nr 13 s. 13101-13105, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

26/56

 
Tytuł oryginału: Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty opiniowania w sprawach o unieważnienie testamentu.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: - Post. Psychiat. Neurol. 2000 T. 9 supl. 1 s. 69-71, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

27/56

 
Tytuł oryginału: Opinie biegłych psychiatrów przedmiotem skargi do Europejskiej Komisji Praw Człowieka
Autorzy: Józef Bukowski, Józef Kocur, Renata Nentwich, Wiesława Trendak.
Źródło: - Post. Psychiat. Neurol. 2000 T. 9 supl. 4 s. 45-48, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

28/56

 
Tytuł oryginału: Katastrofy i terminologia.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 2000 nr 12 s. 20-21, ryc.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

29/56

 
Tytuł oryginału: Idealny lekarz. Humanitarna rola lekarza rodzinnego w XXI wieku z uwzględnieniem szczególnej sytuacji jaką stanowią katastrofy.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Prz. Obr. Cyw. 2000 nr 8-9 s. 24-28, ryc., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

 

30/56

 
Tytuł oryginału: Rola czynników behawioralnych i środowiskowych w patogenezie uzależnienia.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: - Sztuka Leczenia 2000 T. 6 nr 1 s. 31-34, bibliogr., Streszcz., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500

 

31/56

 
Tytuł oryginału: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / RE#pod red.Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego.
Źródło: Łódź : AM, 2000. - 168, [7] s. : ryc., tab. ; 30 cm ISBN 83-86677-78-3
Charakt. formalna: PE
Język publikacji: PL
 


 

32/56

 
Tytuł oryginału: Psychologiczne i psychopatologiczne nastepstwa katastrof i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Aspekty bezpieczeństwa nawodnego i podwodnego oraz lotów nad morzem. Cz. 1. Gdynia 2000 s. 57-62, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

33/56

 
Tytuł oryginału: The participation of witnesses in life support (BLS-CPR) procedures in the region of Lodz city in 1997.
Autorzy: Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński, Andrzej Markiewicz, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society for Emergency Medicine Wrocław, September 13-16, 2000 : supplement. Wrocław 2000 s. [1]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

 

34/56

 
Tytuł oryginału: Psychological and social factors determining life support intervention in emergent accidens.
Autorzy: Adam Rasmus, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Emergency Medicine in Middle & Eastern Europe 1st International Congress of Polish Society for Emergency Medicine Wrocław, September 13-16, 2000 : supplement. Wrocław 2000 s. [1]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

 

35/56

 
Tytuł oryginału: Obecne i przewidywane katastrofy ekologiczne w aglomeracjach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Adam Rasmus, Marek Skalski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 16-17.06.2000 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. Łódź 2000 s. 190-194, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

36/56

 
Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych (BLS-CPR) na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej w roku 1997
Autorzy: Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński, Andrzej Markiewicz, Janusz Śmigielski, Wioletta Zbicińska, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łodź 16-17.06.2000 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. Łódź 2000 s. 111-115, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

37/56

 
Tytuł oryginału: Zachowania samobójcze u ofiar klęsk żywiołowych - uwarunkowania i mechanizmy.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łodź 16-17.06.2000 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. Łódź 2000 s. 108-110, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

38/56

 
Tytuł oryginału: Założenia organizacyjne medycyny ratunkowej w województwie łódzkim w roku 2000.
Autorzy: Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Źródło: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łodź 16-17.06.2000 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. Łódź 2000 s. 20-22
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

39/56

 
Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne determinujące podjęcie interwencji w sytuacji nagłego wypadku.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 85-91, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

40/56

 
Tytuł oryginału: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof w Łodzkiej Akademii Medycznej.
Autorzy: Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński, Jan Hołyński.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celestynów 2000 s. 11-28, tab., wyukr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

41/56

 
Tytuł oryginału: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziale Farmaceutycznym i Oddziale Medycyny Laboratoryjnej w Łodzkiej Akademii Medycznej w latach 1992-2000.
Autorzy: Jan Hołyński, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celestynów 2000 s. 29-47, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

42/56

 
Tytuł oryginału: Podstawowe badania laboratoryjne wykonywane w stanach nagłych w medycynie ratunkowej i w medycynie katastrof w jednostkach i zakładach służby zdrowia.
Autorzy: Joanna Szymczak, Jan Hołyński.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 107-126, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

43/56

 
Tytuł oryginału: Pourazowe zaburzenia stresowe u ofiar katastrof lub klęsk żywiołowych - mechanizmy, uwarunkowania i symptamatologia.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Jan Hołyński.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 263-271, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

44/56

 
Tytuł oryginału: Przygotowanie służby krwi na wypadek katastrof - praca menadżera programów kryzysowych w fazie przygotowań - standardy wyposażenia medycznego służby krwi na wypadek katastrof.
Autorzy: Elżbieta Wiszniewska-Gauer, Jan Hołyński, Waldemar Główczyński.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 189-192
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

45/56

 
Tytuł oryginału: Zasadnicze potrzeby asortymentowe leków i materiałów medycznych w prowadzeniu medycznej akcji ratunkowej.
Autorzy: Antoni Szymański, Jan Hołyński.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 169-1178, ryc., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

46/56

 
Tytuł oryginału: Zdrowotne i psychospołeczne aspekty katastrof u grup najbardziej narażonych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Nauczanie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof na Wydziałach Farmaceutycznych Akademii Medycznych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Celestynów '2000 : Celestynów, 6-8 września 2000 r. Celstynów 2000 s. 92-101, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

47/56

 
Tytuł oryginału: Krajowy potencjał Publicznej Służby Zdrowia w okresie pokoju.
Autorzy: Jan Hołyński, Andrzej Stempel.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 45-56, wykr. bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

48/56

 
Tytuł oryginału: Ochrona przed skażeniami substancjami promieniotwórczymi zasobów i rezerw materiałowych służby zdrowia w OC, katastrofach i działaniach obronnych państwa.
Autorzy: Jan Hołyński, Jarosław Hołyński, Małgorzata Modzelewska-Hołyńska.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 108-115
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

49/56

 
Tytuł oryginału: Organizacja służby zdrowia w oc. Zasady zabezpieczenia medycznego powstałych masowych strat sanitarnych w katastrofach i ewentualnym konflikcie zbrojnym.
Autorzy: Jan Hołyński, Bogdan Modzelewski, Roman Nowakowski, Adam Rasmus, Jarosław Hołyński.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 17-44, ryc., tab.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

50/56

 
Tytuł oryginału: Organizacja zaopatrzenia w środki materiałowe służby zdrowia w czasie pokoju, w Obronie Cywilnej, katastrofach, stanach nagłych i ewentualnych konfliktach zbrojnych.
Autorzy: Jan Hołyński, Wojciech Gorzelańczyk, Elżbieta Wiszniewska-Gauer, Jarosław Hołyński.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 57-76, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

51/56

 
Tytuł oryginału: Rola apteki i laboratorium w Obronie Cywilnej, katastrofach i działaniach obronnych państwa.
Autorzy: Bogdan Modzelewski, Adam Rasmus, Jarosław Hołyński, Jan Hołyński, Małgorzata Modzelewska-Hołyńska.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 116-168, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

52/56

 
Tytuł oryginału: Zaopatrzenie w płyny infuzyjne w OC, katastrofach, stanach nagłych i w działaniach obronnych państwa.
Autorzy: Jan Hołyński, Marek Janaszkiewicz, Jarosław Hołyński.
Źródło: W: Organizacja zaopatrzenia medycznego w medycynie ratunkowej i katastrof / pod red. Jana Hołyńskiego, Jarosława Hołyńskiego. Łódź 2000 s. 77-96, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

53/56

 
Tytuł oryginału: Edukacja terapeutyczna jako element wsparcia psychicznego.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Pedagogika zdrowia psychicznego. Ryki 2000 s. 111-114, bibliogr., Sum.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Nukowa, Chełm 16-17 czerwca 2000 r.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

54/56

 
Tytuł oryginału: Środowiskowe zagrożenia zdrowia psychicznego.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: W: Pedagogika zdrowia psychicznego. Ryki 2000 s. 80-83, bibliogr.
Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Nukowa, Chełm 16-17 czerwca 2000 r.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

55/56

 
Tytuł oryginału: Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof - podobieństwa i różnice.
Autorzy: Adam Rasmus, Krzysztof Tosiak, Wojciech Gaszyński.
Źródło: W: V Miedzynarodowe Forum Ratownictwa Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ratownictwo medyczne Inowrocław maj 2000. Inowrocław 2000 s. 37-45, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

56/56

 
Tytuł oryginału: Zasady postępowania na miejscu wypadku, przywracanie drożności dróg oddechowych, prowadzenie oddechu mechanicznego.
Autorzy: Waldemar Machała, Adam Rasmus, Dariusz Stopczyk.
Źródło: W: V Miedzynarodowe Forum Ratownictwa Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ratownictwo medyczne Inowrocław maj 2000. Inowrocław 2000 s. 83-94
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL