Strona główna Nasze osišgnięcia

 

ROK  2001
  

1/19

 
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. farm. Jerzy Sykulski.
Autorzy: Katarzyna Hanisz, Jan Hołyński.
ródło: - Farm. Pol. 2001 T. 57 nr 10 s. 452-455, ryc.
Charakt. formalna: PN
Język publikacji: PL

 

2/19

 
Tytuł oryginału: Jubileusz 15-lecia wytwórni artykułów farmaceutycznych i kosmetycznych "Emo" w Ksawerowie (1985-2000).
Autorzy: Jan Hołyński, Katarzyna Hanisz.
ródło: - Farm. Pol. 2001 T. 57 nr 6 s. 284-289, portr., ryc., tab.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.100

 

3/19

 
Tytuł oryginału: SprawdŸ się. - Odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
ródło: - Lek. Rodzin. 2001 nr 10 s. 18, 81, bibliogr.
Charakt. formalna: PK
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500
Index Copernicus: 0.570

 

4/19

 
Tytuł oryginału: SprawdŸ się - Odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
ródło: - Lek. Rodzin. 2001 nr 2 s. 38, 77, bibliogr.
Charakt. formalna: PK
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500
Index Copernicus: 0.570

 

5/19

 
Tytuł oryginału: Klub Prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
ródło: - Lek. Rodzin. 2001 nr 3 s. 71
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500
Index Copernicus: 0.570

 

6/19

 
Tytuł oryginału: Klub Prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
ródło: - Lek. Rodzin. 2001 nr 5 s. 63
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500
Index Copernicus: 0.570

 

7/19

 
Tytuł oryginału: Klub Prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
ródło: - Lek. Rodzin. 2001 nr 7/8 s. 78
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 0.500
Index Copernicus: 0.570

 

8/19

 
Tytuł oryginału: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof - podobieństwa i różnice.
Autorzy: Adam Rasmus, Krzysztof Tosiak, Wojciech Gaszyński.
ródło: - Med. Intens. Ratun. 2001 T. 4 nr 1 s. 15-19, ryc., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Ranking KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.540

 

9/19

 
Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. /
Redaktorzy: pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa.
ródło: ŁódŸ : [Br. wyd.], 2001. - 498 s. : ryc., tab., wykr. ; 29 cm
Charakt. formalna: PE
Język publikacji: PL

 

10/19

 
Tytuł oryginału: The participation of witnesses in life support (BLS-CPR) procedures in the region of Lodz city between 1996 to 1998 years.
Autorzy: Adam Rasmus, Andrzej Markiewicz, Wojciech Gaszyński, Anna Samborska-Sablik, Dariusz Piotrowski.
ródło: W: Ethics and law in resuscitation Resuscitation in medicine Cracow 16-18 November 2001. Cracow 2001 s. A6
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: EN

 

11/19

 
Tytuł oryginału: Wpływ 1-metylonikotynamidu na proces gojenia się rany skórno-mięœniowej u szczurów.
Autorzy: Krzysztof Tosiak, Marzena Ratyńska, Jerzy Gębicki, Waldemar BudŸko, Janusz Œmigielski, Jadwiga Komos.
ródło: W: Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe na temat "Molekularne mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych" 16-18 maja 2001, Konopnica : streszczenia wystapień. [B.m.wyd.] 2001 s. [1]
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

 

12/19

 
Tytuł oryginału: Organizacja Oddziału Medycyny Ratunkowej na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Autorzy: J[ózef] Tazbir, A[ndrzej] Sobczuk, D[ariusz] Timler, T[omasz] Borowik.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. s. 447-450, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

13/19

 
Tytuł oryginału: Postępy w resuscytacji dzieci.
Autorzy: M[ałgorzata] Modzelewska-Hołyńska, A[ndrzej] Piotrowski.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 314-322, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

14/19


Tytuł oryginału: Proponowana lista leków i materiałów medycznych używanych w leczeniu przypadków nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Autorzy: Anna Domagalska, Adam Rasmus, Jan Hołyński.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 249-254, tab.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

15/19

 
Tytuł oryginału: Próba standaryzacji farmakoterapii w wybranych stanach nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Autorzy: Anna Domagalska, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 193-204, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

16/19

 
Tytuł oryginału: Udział œwiadków zdarzenia w czynnoœciach resuscytacyjnych (CPR) na terenie aglomeracji miejskiej w roku 1996.
Autorzy: Adam Rasmus, Andrzej Markiewicz, Małgorzata Kotowicz, Anna Samborska-Sablik.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 422-430, , tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

17/19

 
Tytuł oryginału: Udział œwiadków zdarzenia w czynnoœciach resuscytacyjnych (BLS-CPR) na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej w latach 1996-98.
Autorzy: Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński, Andrzej Markiewicz, Janusz Œmigielski, Anna Samborska-Sablik.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" ŁódŸ 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 401-421, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

18/19

 
Tytuł oryginału: Medyczna biotechnologia regeneracyjna.
Autorzy: Aleksander Chmiel.
ródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof ŁódŸ, 25-26.05.2001 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa. ŁódŸ 2001 s. 230-236, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

19/19

 
Tytuł oryginału: Szczególne zagrożenia u ludzi w podeszłym wieku w obliczu katastrof w aglomeracjach miejskich na przykładzie Łodzi.
Autorzy: Roman Nowakowski, Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik, Maciej Nowakowski, Olimpia Nowakowska.
ródło: W: Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi / pod red. Ireny Doroty Karwat, Leona Jabłońskiego. Lublin 2001 s. 321- 328, wykr., bibliogr.
Uwagi: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych na wsi Puławy 7-9 czerwca 2001
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL