Strona główna Nasze osiągnięcia

 

ROK  2002
  

1/43


Tytuł oryginału: Bioterroryzm - zagrożenie współczesnego świata.
Autorzy: Henryk Kapusta, Marek Skalski, Marian Dójczyński, Roman Nowakowski.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2002 T. 5 nr 1 s. 29-31, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.490

 

2/43


Tytuł oryginału: Specyfika urazów powstałych w trakcie katastrof u kobiet w okresie prokreacyjnym.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2002 T. 5 nr 2 s. 27-30, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.490

 

3/43


Tytuł oryginału: Porównanie odpowiedzi hemodynamicznej na intubację po zastosowaniu remifentanylu w dawce 1 i 2 ug/kg m.c. w anestezji pediatrycznej.
Autorzy: T[omasz] Gaszyński, P[aweł] Krajewski, A[ndrzej] Piotrowski, W[ojciech] Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 supl. 1 s. 186
Uwagi: XIV Miedzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

4/43


Tytuł oryginału: Sekwencyjne znieczulenie podpajęczynówkowe i połączone podpajęczynówkowo zewnątrzoponowe do operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, K[rzysztof] Ulbrich, A[nna] Pruszyńska-Bednarek, W[ojciech] Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 supl. 1 s. 188-189
Uwagi: XIV Miedzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

5/43


Tytuł oryginału: Wpływ dożylnego wlewu siarczanu magnezu na zużycie fentanylu podawanego podpajęczynówkowo lub zewnątrzoponowo w analgezji pooperacyjnej.
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, K[rzysztof] Ulbrich, A[nna] Pruszyńska-Bednarek, W[ojciech] Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 supl. 1 s. 257-258, tab.
Uwagi: XIV Miedzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

6/43


Tytuł oryginału: Zasady prowadzenia dokumentacji w zatrzymaniu krążenia w warunkach przedszpitalnych wg "wzorca z Utstein".
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, A[dam] Rasmus, W[ojciech] Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 supl. 1 s. 261-262
Uwagi: XIV Miedzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

7/43


Tytuł oryginału: Znieczulenie odcinkowe dożylne z zastosowaniem 0,25% lidokainy, fentanylu oraz miwakurium do zabiegów na kończynie górnej wykonywanych w systemie chirurgii dziennej.
Autorzy: Krzysztof Ulbrich, Dariusz Piotrowski, Anna Pruszyńska-Bednarek.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 T. 34 nr 4 s. 253-256, tab., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

8/43


Tytuł oryginału: Dostawowe podawanie bupiwakainy lub bupiwakainy z morfiną po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego wykonywanych w systemie "chirurgii dziennej".
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, K[rzysztof] Ulbrich.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 T. 34 supl. 1 s. 180-181
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

9/43


Tytuł oryginału: Podpajeczynówkowa i zewnątrzoponowa analgezja sterowana przez pacjenta z użyciem fentanylu.
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, K[rzysztof] Ulbrich, A[nna] Pruszyńska-Bednarek, W[ojciech] Gaszyński.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 T. 34 supl. 1 s. 246
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

10/43


Tytuł oryginału: Wytyczne do prowadzenia dokumentacji w wewnątrzszpitalnych zatrzymaniach krążenia wg. "wzorca z Utstein".
Autorzy: D[ariusz] Piotrowski, A[dam] Rasmus, W[ojciech] Gaszyński, A[nna] Domagalska.
Źródło: - Anest. Intens. Ter. 2002 T. 34 supl. 1 s. 262
Uwagi: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin, 11-14 września 2002 : wykłady i streszczenia
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.200

 

11/43


Tytuł oryginału: Ocena ryzyka przedoperacyjnego.
Autorzy: Magdalena Muras, Dariusz Piotrowski.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 nr 12 s. 38-43, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

12/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 11 s. 98
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

13/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 12 s. 59
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

14/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 2 s. 46
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

15/43


Tytuł oryginału: Sprawdź się - Odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 2 s. 47, 86, bibliogr.
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

16/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 3 s. 97
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

17/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 4 s. 63
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

18/43


Tytuł oryginału: Sprawdź się - Odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 5 s. 27, 107, bibliogr.
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

19/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 6 s. 54
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

20/43


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 7/8 s. 67
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

21/43


Tytuł oryginału: Sprawdź się - Odpowiedzi.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2002 R. 7 nr 7/8 s. 53, 99, bibliogr.
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.000

 

22/43


Tytuł oryginału: Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Autorzy: Robert Foryś, Adam Rasmus, Waldemar Machała.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2002 T. 5 nr 3 s. 159-165, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

 

23/43


Tytuł oryginału: Wzorzec przyjmowania wezwań, ich segregacji i instrukcji pierwszej pomocy jako standart pracy dyspozytora.
Autorzy: Adam Rasmus, Konrad Śliwkiewicz, Janusz Morawski.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2002 T. 5 nr 3 s. 151-157, ryc., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

 

24/43


Tytuł oryginału: Wykorzystanie wzorca z Utstein do zbierania danych dotyczących pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.
Autorzy: Konrad Śliwkiewicz, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2002 T. 5 nr 4 s. 209-215, ryc., tab., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

 

25/43


Tytuł oryginału: Współczesna koncepcja organizacji systemu opieki w obrażeniach.
Autorzy: Adam Rasmus, Waldemar Machała, Andrzej Markiewicz.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2002 T. 5 supl. nr 1 s. 37-47, tab., bibligr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

 

26/43


Tytuł oryginału: Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci - opis dwóch przypadków.
Autorzy: Wiesława Trendak, Józef Kocur, Adam Rasmus.
Źródło: - Post. Psychiat. Neurol. 2002 T. 11 supl. 1 s. 61-64, bibliogr., Sum.
Uwagi: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" 7-9 września 2001 r.
Charakt. formalna: PAZ
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.560

 

27/43


Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry - cz. II. Wpływ na jakoś życia chorych.
Autorzy: Carmen Stefania Vincent, Franciszek Seneczko, Halina Sielska, Katarzyna Kaszuba, Robert Kijowski, Rafał Bartkowiak.
Źródło: - Prz. Wojsk. - Med. 2002 T. 44 z. 1 s. 68-73, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 0.500
Index Copernicus: 1.350

 

28/43


Tytuł oryginału: Znaczenie psychoedukacji u chorych z anoreksją i ich rodzin.
Autorzy: Dariusz Szczęsny, Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: - Prz. Wojsk. - Med. 2002 T. 44 z. 3/4 s. 309-313, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL
Punktacja KBN: 0.500
Index Copernicus: 1.350

 

29/43


Tytuł oryginału: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź. 13.06 - 15.06.2002 r. /
Redaktorzy: pod red. Wojciecha Gaszyńskiego i Adama Rasmusa.
Źródło: Łódź : Zarząd Gł. PTMSNiK, 2002 (Łódź : "Graph"). - 530 s. ; 30 cm ISBN 83-908006-1-6
Charakt. formalna: PE
Język publikacji: PL

 

30/43


Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych (BLS-CPR) na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej w latach 1996-1998.
Autorzy: Adam Rasmus, Andrzej Markiewicz, Janusz Śmigielski, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej : problemy organizacyjno-prawne, ekonomiczne, logistyka i ratownictwo : VII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Inowrocław, 14-15 maja 2002 r. Inowrocław 2002 s. 220-234, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

31/43


Tytuł oryginału: Wykorzystanie wzorca z Utstein do zbierania danych w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia.
Autorzy: Adam Rasmus, Monika Szengelia, Konrad Śliwkiewicz.
Źródło: W: Bezpieczeństwo publiczne w wypadkach, katastrofach i stanie klęski żywiołowej : problemy organizacyjno-prawne, ekonomiczne, logistyka i ratownictwo : VII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Inowrocław, 14-15 maja 2002 r. Inowrocław 2002 s. 202-208, ryc., tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

32/43


Tytuł oryginału: Analiza wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji łódzkiej.
Autorzy: Jarosław Zieliński.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 552-556
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

33/43


Tytuł oryginału: Bioterroryzm - zagrożenie współczesnego świata.
Autorzy: Henryk Kapusta, Marek Skalski, Marian Dójczyński, Roman Nowakowski.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 209-213, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

34/43


Tytuł oryginału: Broń biologiczna i bioterroryzm.
Autorzy: Krzysztof Tosiak, Rafał Bartkowiak, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 266-272, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

35/43


Tytuł oryginału: Diagnostyka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Autorzy: Adam Rasmus, Robert Foryś, Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06 - 15.06.2002 r. Łódź 2002 s. 507-516, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

36/43


Tytuł oryginału: Międzynarodowa pomoc w katastrofach.
Autorzy: Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Dominika Kołodziejczyk.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 17-29, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

37/43


Tytuł oryginału: Psychologiczne aspekty procesu umierania i śmierci.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06 - 15.06.2002 r. Łódź 2002 s. 490-502, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

38/43


Tytuł oryginału: Psychologiczne i psychopatologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak, Wojciech Gaszyński, Jan Hołyński.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06 - 15.06.2002 r. Łódź 2002 s. 407-410, bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

39/43


Tytuł oryginału: Rana postrzałowa.
Autorzy: Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 557-583, ryc., tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

40/43


Tytuł oryginału: Sytuacja ludzi w podeszłym wieku w aglomeracjach miejskich na przykładzie Łodzi, a profilaktyka stanów zagrożeń zdrowia i życia.
Autorzy: Roman Nowakowski, Zbigniew Sablik, Maciej Nowakowski, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 480-489, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

 

41/43


Tytuł oryginału: Wykorzystanie "wzorca z Utstein" do ujednoliconego zbierania danych w urazach.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Adam Rasmus, Małgorzata Kotowicz.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 13-15 czerwca 2002 r. / pod red. Wojciecha Gaszyńskiego, Adama Rasmusa. Łódź 2002 s. 375-386, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

 

42/43


Tytuł oryginału: Wytyczne dla jednolitego zbierania danych dotyczących stosowania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (pediatryczny wzorzec Utstein).
Autorzy: A[dam] Rasmus, A[nna] Domagalska, D[ariusz] Piotrowski.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06 - 15.06.2002 r. Łódź 2002 s. 417-421, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PFZ
Język publikacji: PL

 

43/43


Tytuł oryginału: Zalecane wytyczne do prowadzenia dokumentacji w wewnątrzszpitalnych zatrzymaniach krążenia wg "Wzorca z Ustein".
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Adam Rasmus, Anna Domagalska.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź, 13.06 - 15.06.2002 r. Łódź 2002 s. 422-437, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji:
PL