Strona główna Nasze osiągnięcia

 

ROK 2003 

1/53


Tytuł oryginału: Opieka medyczna w katastrofach nad grupami szczególnego ryzyka - dziećmi i kobietami ciężarnymi.
Autorzy: Marek Skalski, Jarosław Wojsa, Mateusz Maciejewski, Roman Nowakowski.
Źródło: - Acta Clin. Morphol. 2003 T. 6 nr 1 s. 15-18, wykr., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL


2/53


Tytuł oryginału: Sekwencyjne znieczulenie podpajęczynówkowe i połączone podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowe do operacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Krzysztof Ulbrich, Anna Pruszyńska-Bednarek, Wojciech Gaszyński.
Źródło: - Ból 2003 T. 4 nr 2 s. 88
Uwagi: IV Sympozjum Regionalnej Anestezji Pułtusk 5-7 czerwca 2003
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: PL


3/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 1 s. 53
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL


4/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 10 s. 1101
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL


5/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 11 s. 1245
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL


6/53


Tyuł oryginału: Postępy resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Autorzy: Adam Rasmus.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 12 s. 22-31, ryc., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL


7/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 2 s. 173
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

8/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 3 s. 363
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

9/53


Tytuł oryginału: Sprawdź się - Odpowiedź.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 4 s. 423,498, bibliogr.
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

10/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 5 s. 619
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL


11/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 6 s. 727
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

12/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 7/8 s. 806
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

13/53


Tytuł oryginału: Sprawdź się - Odpowiedź.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 7/8 s. 805, 807, bibliogr.
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

14/53


Tytuł oryginału: Klub prasowy.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik.
Źródło: - Lek. Rodzin. 2003 R. 8 nr 9 s. 933
Charakt. formalna: PO
Język publikacji: PL

15/53


Tytuł oryginału: Zespół stresu pourazowego.
Autorzy: Wiesława Trendak, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus.
Źródło: - Med. Intens. Ratun. 2003 T. 6 nr 4 s. 205-208, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

16/53


Tytuł oryginału: Zastosowanie laserów we współczesnej dermatologii estetycznej.
Autorzy: Izabela Polak-Pacholczyk, Andrzej Kaszuba, Mirosław Kwaśny, Magdalena Lassota-Falczewska, Iwonna Michalak, Rafał Bartkowiak.
Źródło: - Nowa Klin. 2003 T. 10 nr 11/12 s. 1198-1201, bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

17/53


Tytuł oryginału: Wąglik - epidemiologia, etiopatogeneza, metody zwalczania.
Autorzy: Helena Ryba, Adam Halbina, Jacek Schramm, Rafał Bartkowiak, Katarzyna Zielińska, Robert Kijowski.
Źródło: - Nowa Klin. 2003 Vol. 10 nr 11/12 s. 1135-1139, tab., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

18/53


Tytuł oryginału: Czy możemy zapobiegać nagłemu zatrzymaniu krążenia?
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Wojciech Gaszyński, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Pol. Med. Rodzin. 2003 T. 5 z. 3 s. 586-587
Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Lublin, 11-13 września 2003 r.
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL


19/53


Tytuł oryginału: Lęk w depresji - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak.
Źródło: - Sztuka Lecz.2003 T. 9 nr 1 s. 25-28,bibliogr.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL


20/53


Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne u pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Wojciech Gaszyński, Henryk Stępień, Zbigniew Sablik.
Źródło: - Twój Mag. Med. - Chirurgia 2003 R. 8 nr 3 s. 59-65, tab., bibliogr., Sum.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: PL

21/53


Tytuł oryginału: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof /
Autorzy: Balcerzyk-Barzdo>.
Redaktorzy: pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego.
Źródło: Łódź : [b.wyd.], 2003. - 319 s. : ryc., tab., wykr., bibliogr. ; 23 cm ISBN 8309080006-4-0
Uwagi: Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Polskie Towarzystwi Farmaceutyczne. Oddział w Łodzi. Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: PL

22/53


Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia pooparzeniowych blizn przykurczających w okolicy stawu ramiennego i/lub łokciowego.
Autorzy: Jarosław Zieliński.
Źródło: Uniwesytet Medyczny w Łodzi. Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof - 13 VI 2003
Uwagi: Promotor: prof. dr hab. med. Julian Kruk-Jeromin. Praca na stopień nauk medycznych w zakresie medycyny
Charakt. formalna: PD
Język publikacji: PL

23/53


Tytuł oryginału: Leczenie bólu pourazowego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: I Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji 22-25 maja 2003, Kraków, Polska. Kraków 2003 s. P-28
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

24/53


Tytuł oryginału: Zasady prowadzenia dokumentacji w wewnątrzszpitalnych zatrzymaniach krążenia wg "wzorca z Utstein".
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło: W: I Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji 22-25 maja 2003, Kraków, Polska. Kraków 2003 s. P-19
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

25/53


Tytuł oryginału: Zasady prowadzenia dokumentacji w zatrzymaniu krążenia w warunkach pozaszpitalnych wg "wzorca z Utstein".
Autorzy: Adam Rasmus, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Konrad Śliwkiewicz.
Źródło: W: I Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji 22-25 maja 2003, Kraków, Polska. Kraków 2003 s. P-20
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: PL

26/53


Tytuł oryginału: Bezprzyrządowe i przyrządowe udrażnianie górnycg dróg oddechowych.
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 11-36, ryc., tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

27/53


Tytuł oryginału: Broń biologiczna i bioterroryzm.
Autorzy: Krzysztof Tosiak, Rafał Bartkowiak, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 251-260, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

28/53


Tytuł oryginału: Czynniki psychospołeczne determinujące podjecie interwencji przez przygodnego świadka w sytuacji nagłego wypadku.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 278-285, tab., wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

29/53


Tytuł oryginału: Diagnostyka w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Autorzy: Adam Rasmus, Robert Foryś.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 211-222, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

30/53


Tytuł oryginału: Elektroterapia w stanach nagłego zagrożenia życia.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 71-77, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

31/53


Tytuł oryginału: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof - podobieństwa i różnice.
Autorzy: Adam Rasmus, Krzysztof Tosiak.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 4-10, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

32/53


Tytuł oryginału: Międzynarodowa pomoc w katastrofach.
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 247-250, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

33/53


Tytuł oryginału: Oparzenia.
Autorzy: Adam Rasmus, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Jarosław Zieliński.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 130-140, ryc., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

34/53


Tytuł oryginału: Postępowanie przedszpitalne i wczesne szpitalne w najczęstszych obrażeniach.
Autorzy: Zbigniew Muras, Jarosław Hołyński.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa [i in]. Łódź 2003 s. 117-129, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

35/53


Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne i psychopatologiczne ofiar nagłych zdarzeń i katastrof.
Autorzy: Wiesława Trendak.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 286-298, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

36/53


Tytuł oryginału: Rana postrzałowa.
Autorzy: Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 141-153, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

37/53


Tytuł oryginału: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 53-70, wykr., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

38/53


Tytuł oryginału: Ryzyko zakażeń podczas czynności ratowniczych.
Autorzy: Adam Rasmus, Krzysztof Tosiak, Magdalena Cymerman.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 180-187, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

39/53


Tytuł oryginału: Segregacja medyczna.
Autorzy: Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Dominika Kołodziejczyk.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 235-239, bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

40/53


Tytuł oryginału: Współczesna koncepcja organizacji systemu opieki w obrażeniach.
Autorzy: Adam Rasmus.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa, Wojciecha Gaszyńskiego, Elżbiety Balcerzyk-Barzdo, Jana Hołyńskiego. Łódź 2003 s. 188-210, tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

41/53


Tytuł oryginału: Zebrane zagadnienia dotyczące obrażeń powstałych w trakcie katastrof u kobiet w ciąży.
Autorzy: Roman Nowakowski, Adam Rasmus, Maciej Nowakowski, Zbigniew Sablik, Anna Samborska-Sablik.
Źródło: W: Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof / pod red. Adama Rasmusa [i in]. Łódź 2003 s. 170-179, ryc., tab., bibliogr.
Charakt. formalna: PF
Język publikacji: PL

42/53


Tytuł oryginału: Kardiologiczne czynniki prognostyczne u pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
Autorzy: Anna Samborska-Sablik, Wojciech Gaszyński, Adam Rasmus, Dariusz Piotrowski, Zbigniew Sablik.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-9, tab., bibliogr.
Uwagi: Materiały zjazdowe opublikowane na płycie CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

43/53


Tytuł oryginału: Zatrucia tlenkiem węgla w oparciu o dokumentację medyczną Kliniki Ostrych Zatruć Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z lat 1998-2003.
Autorzy: Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Rafał Bartkowiak, Adam Rasmus, Anna Domagalska.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003. Łódź 2003 s. 1-8, wykr., bibliogr.
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

44/53


Tytuł oryginału: Analiza i rodzaje zagrożenia naszego stulecia na terenie Polski.
Autorzy: Roman Nowakowski, Jerzy Wojdyn.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-7
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

45/53


Tytuł oryginału: Badania nad ogniwami Łańcucha Przeżycia na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej w latach 1996-1998.
Autorzy: Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

46/53


Tytuł oryginału: Leczenie bólu pourazowego.
Autorzy: Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Rafał Bartkowiak, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: 000
Język publikacji: PL

47/53


Tytuł oryginału: Postępowanie w obrażeniach klatki piersiowej.
Autorzy: Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-10
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

48/53


Tytuł oryginału: Postępowanie z chorym po urazie w oddziale ratunkowym na podstawie doświadczeń Wielkiej Brytanii.
Autorzy: Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-7
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

49/53


Tytuł oryginału: Specyfika opieki nad kobietami i dziećmi w katastofach, awariach i klęskach żywiołowych.
Autorzy: Roman Nowakowski, Maciej Nowakowski.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-6
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

50/53


Tytuł oryginału: Zagrożenia toksykologiczne w aglomeracji łódzkiej.
Autorzy: Rafał Bartkowiak, Krzysztof Tosiak, Roman Nowakowski, Jerzy Wojdyn, Adam Rasmus.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-11
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

51/53


Tytuł oryginału: Zespół stresu pourazowego - etiopatogeneza i symptomatologia.
Autorzy: Wiesława Trendak, Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński.
Źródło: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof" Łódź 2003 12.06.2003 r. - 14.06.2003 r. : materiały zjazdowe. Łódź 2003 s. 1-6
Uwagi: Płyta CD
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: PL

52/53


Tytuł oryginału: Program nauczania studentów licencjackich studiów Ratownictwa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Autorzy: Adam Rasmus, Wojciech Gaszyński, Dariusz Piotrowski, Elżbieta Balcerzyk-Barzdo.
Źródło:
W: Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i edukacyjne w ratownictwie : Analiza doświadczeń w kontekście jakości świadczenia pomocy : materiał przedstawione podczas sesji naukowej VIII Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu Inowrocław, 6-7 maja 2003 roku / pod red. Jerzego Koniecznego. Inowrocław 2003                                                                                                                                                                                    s. 183-192, tab.
Charakt. formalna: PFZ
Język publikacji: PL

53/53


Tytuł oryginału: Badania nad ogniwami Łańcucha Przeżycia na terenie łódzkiej aglomeracji miejskiej w latach 1999-98.
Autorzy: Adam Rasmus.
Źródło: W: Ratownictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny w pracach samorządu terytolialnego Leszno, 14-15 stycznia 2003. Leszno 2003 s. 100-113, tab., wykr.
Charakt. formalna: PFZ
Język publikacji: PL